ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านกาารเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านกาารเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และ วัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ และ วัน เวลา สถานที่สอบ
ประกาศกรมพละศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพละศึกษา รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป