รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

(รับสมัคร 12 - 30 มีนาคม 2561)รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(รับสมัคร 11 - 21 กันยายน 2560)รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
(รับสมัคร 8 - 17 สิงหาคม 2560)รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ
(รับสมัคร 18 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2560)


 
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น